Polohy těles Sluneční soustavy vypočtené pro okamžik otevření této stránky
EfemeridaV tomto oddíle jsou pro zájemce o astronomická pozorování oblohy uvedeny tzv. efemeridy, vypočtené polohy těles Sluneční soustavy. Počítají se přesně pro okamžik každého otevření této internetové stránky, takže zachycují aktuální rozmístění těles na obloze. Návod na použití těchto číselných údajů je uveden ve vysvětlivkách na konci oddílu a pozorný čtenář se v nich jistě dokáže brzy orientovat. Potom bude pomocí těchto dat schopen určovat užitečné informace jako např. zda je těleso v dané chvíli nad obzorem a lze jej tudíž pozorovat na obloze, na jakém místě na obloze je třeba jej hledat, apod. Výpočet předpokládá polohu pozorovatele na vlašimské hvězdárně, s uspokojivou přesností je však lze použít v celých středních Čechách.

Pozorovací stanoviště Hvězdárna ve Vlašimi
Zeměpisná délka λ +14°53'46"
Zeměpisná šířka φ +49°41'32"
   
Světový čas koordinovaný UTC 2017.02.23 14:02:15
Středoevropský čas CET 2017.02.23 15:02:15
Místní střední hvězdný čas 1:16:27
Doposud uplynulá část dne 0.584896
Juliánské dny J.D. (UTC) 2457808.084896
Juliánské dny J.D. (TT = UTC + ΔT - argument výpočtu efemerid) 2457808.085648

Těleso α δ A h R rg
  [hodiny] [stupně] [stupně] [stupně] [stupně] [A.U.]
Slunce 22:27:01 -9°42'32" 44°58'55" +20°01'59" 0°02'38" 0.989573

Těleso α δ A h R rg f
  [hodiny] [stupně] [stupně] [stupně] [stupně] [km] [ - ]
Měsíc 19:57:59 -17°33'55" 70°48'50" -6°49'53"   391791 0.101

Těleso α δ A h R rh rg E f
  [hodiny] [stupně] [stupně] [stupně] [stupně] [A.U.] [A.U.] [stupně] [ - ]
Merkur 21:54:33 -14°58'25" 49°31'04" +11°34'39" 0°04'42" 0.432 1.376 9.5 Z 0.963
Venuše 0:33:22 +9°31'39" 16°15'36" +48°50'51" 0°00'50" 0.718 0.387 36.9 V 0.218
Mars 1:11:12 +7°29'49" 1°56'10" +47°47'25" 0°00'52" 1.466 2.000 44.4 V 0.941
Jupiter 13:25:13 -7°20'25" 176°46'19" -47°36'29"   5.457 4.739 132.5 Z 0.996
Saturn 17:43:25 -22°04'51" 92°24'34" -31°33'24"   10.052 10.368 68.8 Z 0.998
Uran 1:20:47 +7°53'40" 358°23'06" +48°11'32" 0°00'51" 19.935 20.601 46.7 V 1.000
Neptun 22:52:01 -8°08'18" 39°44'45" +24°10'08" 0°02'09" 29.951 30.934 6.4 V 1.000

Vysvětlivky:
α, δ - souřadnice tělesa na obloze (rovníkové s. II. druhu - otáčejí se spolu s oblohou)
A, h - souřadnice tělesa na obloze (obzorníkové s. - pevně spojené s pozorovacím stanovištěm)
R - refrakce, odchylka od skutečné polohy tělesa na obloze, způsobená lomem světla v atmosféře
rh - vzdálenost tělesa od Slunce
rg - vzdálenost tělesa od Země
E - elongace, úhlová vzdálenost tělesa od Slunce na obloze (V - na východ, Z - na západ)
f - fáze tělesa (0 - těleso vidíme v novu, 1 - těleso vidíme v úplňku)
Sestavení této stránky trvalo: 0.473 s