Polohy těles Sluneční soustavy vypočtené pro okamžik otevření této stránky
EfemeridaV tomto oddíle jsou pro zájemce o astronomická pozorování oblohy uvedeny tzv. efemeridy, vypočtené polohy těles Sluneční soustavy. Počítají se přesně pro okamžik každého otevření této internetové stránky, takže zachycují aktuální rozmístění těles na obloze. Návod na použití těchto číselných údajů je uveden ve vysvětlivkách na konci oddílu a pozorný čtenář se v nich jistě dokáže brzy orientovat. Potom bude pomocí těchto dat schopen určovat užitečné informace jako např. zda je těleso v dané chvíli nad obzorem a lze jej tudíž pozorovat na obloze, na jakém místě na obloze je třeba jej hledat, apod. Výpočet předpokládá polohu pozorovatele na vlašimské hvězdárně, s uspokojivou přesností je však lze použít v celých středních Čechách.

Pozorovací stanoviště Hvězdárna ve Vlašimi
Zeměpisná délka λ +14°53'46"
Zeměpisná šířka φ +49°41'32"
   
Světový čas koordinovaný UTC 2017.03.27 04:38:49
Středoevropský čas letní CEST 2017.03.27 06:38:49
Místní střední hvězdný čas 17:57:38
Doposud uplynulá část dne 0.193623
Juliánské dny J.D. (UTC) 2457839.693623
Juliánské dny J.D. (TT = UTC + ΔT - argument výpočtu efemerid) 2457839.694375

Těleso α δ A h R rg
  [hodiny] [stupně] [stupně] [stupně] [stupně] [A.U.]
Slunce 0:23:45 +2°34'05" 263°21'17" -2°15'14"   0.997879

Těleso α δ A h R rg f
  [hodiny] [stupně] [stupně] [stupně] [stupně] [km] [ - ]
Měsíc 23:41:28 -4°03'52" 275°42'31" -0°29'27" 0°33'59" 371460 0.012

Těleso α δ A h R rh rg E f
  [hodiny] [stupně] [stupně] [stupně] [stupně] [A.U.] [A.U.] [stupně] [ - ]
Merkur 1:26:27 +10°52'11" 245°59'16" -5°31'34"   0.312 1.027 17.6 V 0.622
Venuše 0:00:12 +8°53'26" 263°44'07" +6°21'14" 0°08'40" 0.721 0.282 8.6 Z 0.011
Mars 2:38:05 +15°46'24" 228°36'27" -11°10'28"   1.507 2.202 35.6 V 0.961
Jupiter 13:14:21 -6°10'00" 71°15'29" +7°26'05" 0°07'24" 5.456 4.480 166.9 Z 1.000
Saturn 17:49:05 -22°04'45" 2°04'55" +18°12'12" 0°02'56" 10.054 9.849 99.0 Z 0.998
Uran 1:26:44 +8°29'38" 247°22'31" -7°27'44"   19.932 20.885 16.7 V 1.000
Neptun 22:56:25 -7°41'45" 286°39'38" +3°50'40" 0°14'22" 29.950 30.858 24.1 Z 1.000

Vysvětlivky:
α, δ - souřadnice tělesa na obloze (rovníkové s. II. druhu - otáčejí se spolu s oblohou)
A, h - souřadnice tělesa na obloze (obzorníkové s. - pevně spojené s pozorovacím stanovištěm)
R - refrakce, odchylka od skutečné polohy tělesa na obloze, způsobená lomem světla v atmosféře
rh - vzdálenost tělesa od Slunce
rg - vzdálenost tělesa od Země
E - elongace, úhlová vzdálenost tělesa od Slunce na obloze (V - na východ, Z - na západ)
f - fáze tělesa (0 - těleso vidíme v novu, 1 - těleso vidíme v úplňku)
Sestavení této stránky trvalo: 7.528 s